Abrasiivaine transportimise mehhaanilised süsteemid – seeria MECHTRANS

Avaleht  /  Seadmed ja materjalid  /  Abrasiivaine transportimise mehhaanilised süsteemid – seeria MECHTRANS

Värv ja Seadmed OÜ on ettevõtte Blastvent ametlik esindaja. Pakume oma tellijatele tootevalikut ja tehnilist konsultatsiooni.

 

Tootmistingimustes toimub abrasiivaine kogumine, transportimine ja puhastamine kahe peamise süsteemi abil: kogumise vaakumsüsteem ja kogumise mehhaaniline süsteem.

 

Abrasiivaine transportimise mehhaaniliste süsteemide funktsioneerimise põhimõte on lihtne ja efektiivne – töödeldud abrasiivkeskkond jõuab süsteemi läbi põrandalehtri, satub seejärel abrasiivaine separatsiooniblokki, kus toimub abrasiivaine eraldamine suurest töödeldud tolmust ja prügist. Puhastuse läbinud abrasiivaine juhitakse läbi mehhaanilise kogumispunkri liivapritsiseadmesse, töödeldud tolm aga jõuab tolmupüüdjasse, kus koguneb lehtris. Filtriblokis puhastatakse tolmupüüdja tolmuga saastunud õhk kõrgefektiivsete filtreerivate elementide vahendusel ja atmosfääri jõuab ainult puhastatud õhk.

Mehhaanilise süsteemi plussid on selle ekspluatatsioonikindlus, tootlikkus ja ökonoomsus.

 

Seeria MECHTRANS abrasiivaine transportimise mehhaanilised süsteemid komplekteeritakse statsionaarsena olemasolevates haavlikambrites, liivapritsiliinidel. Abrasiivaine kogumine mehhaanilisel meetodil on otstarbekas, kui seadmeid kasutatakse tsehhides, kus nõutakse toodete töötlemisel kõrget tootlikkust.

 

Kuna seadmete standardkomplekt ei vasta kõigi töövõtjate individuaalsetele nõuetele, siis pakume moodulsüsteemi, mis avab komplekteerimiseks lõputud võimalused.

 

Abrasiivaine transportimise mehhaanilise süsteemi näiteks on süsteem MECHTRANS-2.

 

Süsteemi kuuluvad:

  • Põrandalehter FF-800/800-B koos võrega (1)
  • Koppelevaator BE-2 (2)
  • Abrasiivaine separatsiooniblokk ASU-2 (3)
  • Mehhaaniline kogumispunker MSH-5/2 (4)
  • Tolmupüüdja FILTAIR-2000-26-N (5)
  • Lülituskomplekt

1

Mudelite list

 

Baaskomplekteeritus  MECHTRANS-1 MECHTRANS-2 MECHTRANS-3
Põrandalehter  FF-800/800-B FF-800/800-B FF-800/800-B
Koppelevaator  BE-2 BE-2 BE-2
Abrasiivaine separatsiooniblokk ASU-2 ASU-2 ASU-2
Tolmukoguja  FILTAIR-2000-26-N FILTAIR-2000-26-N FILTAIR-2000-26-N
Mehhaaniline kogumispunker MSH-5/1 MSH-5/2 MSH-7/4

Asjatundlikult planeeritud abrasiivaine kogumise ja puhastamise süsteemiga tõuseb liivapritsitööde kvaliteet oluliselt, samuti väheneb tolmuteke töötsoonis, mis omakorda suurendab liivapritsitööde tootlikkust.

 

Lae alla Tehniline dokumentatsioon (.pdf)

 

Meie tehnilised spetsialistid valivad materjalid ja seadmed vastavalt Teie vajadustele, pakkuvad vajalikku tehnilist informatsiooni.

 

Juri Andrijevski
Telefon: +372 56654472. Email: juri.andrijevski@varvjaseadmed.ee
Comments are closed.